Goodlife & Egeria.

Boldly building together

 

 

 

Egeria en Goodlife kijken terug op hun samenwerking en de complete transformatie van het bedrijf Goodlife. Van een ambitieuze en ondernemende ‘buy and build’ strategie tot een uitdagend integratietraject en een verdubbeling van de omzet.

Bekijk onze andere cases

Onze aanpak

Egeria Private Equity heeft een structuur met twee teams en beschikt over een solide basis van institutionele beleggers en gemotiveerde families en teams, zodat we voor elke afzonderlijke investering een optimale waardecreatie kunnen realiseren. De portefeuille bestaat momenteel uit 17 bedrijven in verschillende sectoren. We volgen een internationale aanpak, maar met een focus op bedrijven die een sterke connectie hebben met Nederland en Duitsland.

We geloven dat mensen het verschil maken, dat investeringen in digitalisering essentieel zijn om langdurige groei te realiseren en dat je je van de concurrentie kunt onderscheiden door te excelleren in alles wat je doet. Elk groeitraject is anders. We ondersteunen onze bedrijven op een actieve manier met investeringen, het realiseren van complementaire acquisities of het verkennen van mogelijkheden voor internationale uitbreiding. De ondernemers en managementteams nemen het voortouw, en wij bouwen voort op hun kennis en ervaring. Maar we doen meer dan het beschikbaar stellen van kapitaal. Zo helpen we bedrijven met de hands-on betrokkenheid van in-house experts op het gebied van human capital en digitalisering. Daarbij werken we aan het opbouwen van vergelijkbare competenties in onze bedrijven.

Egeria stimuleert groeiprogramma’s die duurzame waardecreatie ondersteunen, in plaats van voordelen op de korte termijn. De kenmerken die we graag in al onze portefeuillebedrijven terugzien, zijn een sterke marktpositie, een duurzaam bedrijfsmodel en een gemotiveerd team. Dit is wat we bedoelen met ‘Samen durven bouwen’.

Twee teams, twee strategieën:

Funds

We investeren momenteel vanuit ons vijfde fonds met een gecommitteerd kapitaal van € 800 miljoen. We investeren in gezonde ondernemingen in Nederland en de DACH-regio met een ondernemingswaarde tot € 350 miljoen vanuit het onderliggende principe dat management mee investeert. Onze investeringshorizon is tussen vijf en zeven jaar gemiddeld. Onze interesse ligt bij bedrijven met groeipotentieel actief in een markt met aantrekkelijke vooruitzichten.

Lees verder over Funds

Evergreen

Het Evergreen-fonds heeft een oneindige investeringshorizon en een gecommitteerd kapitaal van € 700 miljoen, met veel flexibiliteit ten aanzien van timing en toewijzing en over het algemeen een holdingperiode van 10+ jaar. Onze internationale investeringsfocus is gericht op Europese en Noord-Amerikaanse bedrijven die wereldwijd actief zijn in nichemarkten. Ons doel is om een portfolio te houden van vijf tot zeven platform ondernemingen.

Lees verder over Evergreen

Onze expertise

Human capital

Bij Egeria geloven we dat het succes van een organisatie samenhangt met de mensen die er werken. Daarom richt onze Human Capital Director zich op het bouwen en versterken van de managementteams binnen onze portfolio bedrijven. Samen met onze portfolio bedrijven bouwen en ontwikkelen we teams die over de juiste vaardigheden beschikken om te groeien, waarde te creëren en blijvend te versnellen en professionaliseren.

Ontdek hoe we bij Egeria bouwen aan deze teams.

Digitalisering

Digitale technologieën zijn cruciale waardefactoren in elke sector. Aan de ene kant maken ze nieuwe bedrijfsmodellen en efficiëntere processen mogelijk, terwijl ze aan de andere kant nieuwe capaciteiten vereisen op het gebied van klant-interactie, samenwerking, technologie, beveiliging en privacy.

We helpen Nooteboom Textiles bij de transformatie van analoge groothandel naar digitale disruptor. Wilt u weten hoe we dit doen?

Operational excellence

Focus op datgene wat u het best doet en creëer een omgeving waarin u uw sterke punten kunt converteren naar duurzame groei en tevreden klanten. Wij bouwen aan een prestatiegerichte cultuur en we helpen organisaties om hun processen schaalbaar te maken en operationele controle te verkrijgen via KPI-dashboards.

Royal Sanders heeft méér gedaan dan alleen shampoo verkopen om een marktleider in persoonlijke verzorging te worden.

Commerciële effectiviteit

Inzicht in de problemen van onze klanten is essentieel voor duurzame groei. Omzetgroei is te realiseren door een commerciële roadmap te formuleren op basis van inzichten uit de beschikbare data. Die strategie wordt vervolgens vertaald in klantproposities, prijsmodellen, een dynamiek voor de salesteams en innovatieve product/markt-combinaties. Wij weten wat nodig is om uw commerciële effectiviteit te vergroten.

Kijk hier wat we hebben bereikt met Den Braven.

Buy and build

Met een zorgvuldige selectie van acquisities kan de groei in nieuwe markten en regio’s worden versneld. We kunnen het management actief ondersteunen met onze ervaring in fusies & overnames en ons uitgebreide netwerk van experts uit de desbetreffende sector.

Lees hoe we samen met management GoodLife Foods hebben getransformeerd van een leverancier van diepvriesvleesproducten in de Benelux tot een platform voor diepvriessnacks in Noordwest-Europa.

Internationale uitbreiding

De meeste van onze portefeuillebedrijven hebben een internationale voetafdruk of zijn van plan hun bedrijf uit te breiden naar het buitenland. Het is belangrijk te beseffen dat hiervoor geen universele methode bestaat die overal werkt. Bij het opstarten van activiteiten in het buitenland moet rekening worden gehouden met de zakelijke praktijken en gewoonten van de nieuwe markt. Egeria heeft veel ervaring met internationale uitbreidingen.

Lees hoe we MCi hebben geholpen een sterke verkoop- en productie-footprint te verkrijgen in China.

“Zowel op strategisch/analytisch niveau als bij de executie hebben we een partner aan onze zijde waarop we kunnen bouwen.”

Jan Willem Gelderblom | CEO The Employment Group

Portefeuille