Herpositionering naar toonaangevende kit-en lijmproducent

De commerciële transformatie van Den Braven

  • Industry: Bouwmaterialen
  • Jaar van investering: 2010
  • Exit: 2016

De onderneming

Den Braven is een toonaangevende producent en leverancier van hoogkwalitatieve dichtingsproducten, polyurethaanschuimen en kitten en lijmen. De onderneming is in 1974 opgericht en heeft haar hoofdkantoor in Oosterhout. Ten tijde van de acquisitie door Egeria produceerde Den Braven jaarlijks meer dan 200 miljoen eenheden. Den Braven had wereldwijd acht productiefaciliteiten en twintig verkoopkantoren. In 2010 had Den Braven ongeveer 1.200 werknemers.

Door ons gesignaleerde kansen

Voorafgaand aan de acquisitie heeft Egeria de verrichtingen van Den Braven, marktleider in dichtingsproducten, circa vijf jaar gevolgd. Destijds was de onderneming in eigendom en beheer van de familie Den Braven, die het bedrijf heeft opgericht. Maar er was geen opvolger in de familie. Er waren veel kansen voor uitbreiding naar nieuwe product- en marktcombinaties. Maar we zagen ook mogelijkheden in rationalisatie van het productassortiment en klantenbestand, die sinds de oprichting van de onderneming een snelle groei hadden doorgemaakt.

Feiten & Cijfers

Van 14.000 naar 10.000

We hebben de productportefeuille vereenvoudigd van 14.000 naar 10.000 producten

Van € 30.000 naar € 35.000

Minder maar grotere klanten met € 35.000 omzet per klant

Van € 295.000 naar € 335.000

Productiestijging van € 295.000 naar € 335.000 omzet per FTE

Commerciële herpositionering

Samen met het nieuwe managementteam van Den Braven hebben we een strategisch plan voor de eerste jaren opgesteld. De speerpunten van dit plan waren:

  1. Herpositionering van Den Braven: van private label-producent met lage kosten en een hoog volume naar algemeen erkende top-producent van merkproducten in de sector
  2. Verandering van het bedrijfsmodel: opzetten van een internationale accountstructuur met lokale productondersteuning en -marketing door agenten en distributeurs en invoering van een category-management benadering
  3. Rationalisatie van de productportefeuille: verminderen van de complexiteit door de introductie van een kernassortiment

De daaropvolgende zes jaar hebben de teams van Den Braven en Egeria grote inspanningen verricht om de onderneming te transformeren van een familiebedrijf tot een bedrijf met een hogere graad van professionalisering, met een nieuwe structuur van het uitvoerend management en beter inzicht in gegevens voor het monitoren van de onderliggende resultaatfactoren.

Verdere optimalisering heeft geresulteerd in een geslaagde verkoop

De productie is gereorganiseerd door het aanbrengen van een scheiding tussen de hoofdfaciliteiten, gespecialiseerde faciliteiten en regionale faciliteiten om de omzet van de bestaande productie te verbeteren. Productiefaciliteiten die zich niet bezighielden met kernproducten zijn afgestoten of uitgefaseerd. Den Braven en Egeria hebben aanzienlijk geïnvesteerd in de grootste productiefaciliteit, en hebben de capaciteit daarvan bijna verdubbeld door invoering van een hoge mate van automatisering en optimalisering van productiestromen.

In 2016 is Den Braven verkocht aan Arkema.