Textiel handel in een nieuw jasje

De digitale transformatie van Nooteboom Textiles.

 • Industry: Textiel
 • Jaar van investering: 2018

Bij Egeria zijn we ons bewust van het potentieel van digitalisering. We hanteren digitalisering zelfs als manier voor waardecreatie via onze in-house Digital Director, Menno van de Waterbeemd. In dit vaak gespecialiseerde en ondoorzichtige deel van de bedrijfsvoering ondersteunen we ondernemingen met:

 • bepalen van de waarde die digitalisering kan hebben voor de organisatie
 • uitvoeren van een ambitieus, strategisch relevant en toch pragmatisch digitaliseringsplan
 • de introductie van nieuwe manieren van denken en werken voor toekomstige groei

Digitalisering volgens Egeria

Omdat er geen algemeen aanvaarde definitie van “digitalisering” van bedrijven bestaat, hebben we ons eigen kader voor digitalisering gecreëerd.

De buitenste laag van het kader omvat de voordelen van digitalisering (wat we willen bereiken), terwijl de kern bestaat uit de onderliggende basis die vereist is om een klantgerichte, data-gedreven en operationeel efficiënte bedrijfsvoering te realiseren. Er is een constante dynamiek tussen mensen (werknemers en klanten), systemen (intern of extern) en processen die we willen aansturen in de richting van de drie eindstadia van digitalisering.

Digitalisering van Nooteboom

Bij Nooteboom Textiles, een groothandel in kwaliteitsstoffen sinds 1852 en momenteel de grootste in zijn soort in West-Europa, zagen we mogelijkheden voor een meer digitale manier van werken en contact onderhouden met klanten. Naar onze mening was de textielmarkt, die van oudsher een behoudende en analoge sector is, toe aan digitale impulsen zoals het gebruik van data en interactie met klanten. De strategische doelstelling van Nooteboom is de beste textielgroothandel in Europa te zijn op grond van het breedste assortiment, concurrerende prijzen en de beste service. Gedurende een periode van negen maanden was Menno nauw betrokken bij de bedrijfsvoering van Nooteboom. Eigenlijk maakte hij deel uit van het Nooteboom-team, om te helpen de digitalisering van Nooteboom in gang te zetten. We hebben deze digitalisering als volgt aangepakt:

In de eerste plaats hebben we een Quick Scan uitgevoerd om het digitale waardepotentieel te bepalen. Hoewel Nooteboom beschikte over een goed IT-systeem en een ervaren managementteam, waren er bepaalde factoren die verdere digitalisering in de weg stonden. Deze factoren waren onder meer een gebrek aan digitale kennis in het management team, een doolhof aan consultants en tools die allemaal gepresenteerd werden als dé oplossing, en beperkte procesdiscipline en governance in de organisatie.

In de tweede plaats hebben we een Digitale Roadmap voor Nooteboom opgesteld met drie duidelijke prioriteiten:

 1. Een efficiënte B2B-bedrijfsvoering opzetten en uitvoeren
 2. Klantgerichtheid centraal stellen in de organisatie
 3. Een data-gedreven onderneming worden

In de derde plaats hebben we gezorgd voor een snelle uitvoering: de samenstelling van het digitale team, het proces van continue verbeteringen (launch, learn, improve) in de organisatie en in de relatie met belangrijke klanten, en het realiseren van succes. Dankzij nauwe samenwerking en een open dialoog tussen het managementteam, het digitale team van Nooteboom en Egeria hebben we in korte tijd aanzienlijke vooruitgang weten te boeken.

Feiten & Cijfers

+ 5%

Stijging van de maandelijkse bezoeken aan de website

+ 86%

Stijging van de gemiddelde orderwaarde

+ 73%

Omzetstijging in eerste kwartaal 2020 t.o.v. eerste kwartaal 2019

De resultaten

Het team heeft de basis gelegd voor de groei van de onderneming in de komende jaren en verwacht dat de digitalisering de komende tijd haar vruchten zal afwerpen. De eerste resultaten wat betreft de drie prioriteiten zijn:

 • Een nieuw e-commerceplatform op Shopify en integratie van het Nooteboom-klantenportaal dat klanten kunnen gebruiken voor het volgen van orders, het inzien van relevante financiële informatie en order- en productgegevens, en het downloaden van verkoopondersteunende materialen
 • Meting van de klantloyaliteit volgens de NPS-methode als belangrijkste factor voor klanttevredenheid, met name voor de orderdesk als voornaamste aanspreekpunt voor klanten
 • Implementatie van krachtige Business Intelligence dashboards, ter optimalisatie van besprekingen en besluitvorming op basis van real-time gegevens in de aankoop-, operationele en commerciële processen

“Bij Nooteboom Textiles zien we veel mogelijkheden om ons marktleiderschap door middel van digitalisering te versterken. Egeria heeft ons enorm geholpen bij het bereiken van de eerste tastbare resultaten. Menno was niet alleen een adviseur maar echt een onderdeel van het team. Het mooie van onze samenwerking is dat we beiden streven naar een mix van kwaliteit, snelheid en praktische uitvoering. We hebben nu de tweede fase van onze digitalisering bereikt en we zien steeds meer kansen!”

Michiel Dreesmann | CEO Nooteboom Textiles