ERED viert 5-jarig bestaan

 

Onze aanpak

Egeria Real Estate Development (ERED) houdt zich bezig met de (her)ontwikkeling van vastgoed op verschillende locaties in Nederland. Tot op heden is circa € 250 miljoen kapitaal geïnvesteerd. Sinds de oprichting in 2015 ligt de belangrijkste focus van ERED op complexe projecten in binnensteden, waarbij leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd tot woningen.

Het onderliggende principe van de projecten van ERED is dat niet alleen de belangen van de investeerders, maar ook het algemeen belang wordt gediend. Dit vertaalt zich in het ontwikkelen van hoogwaardige woningen in leefbare wijken en het weer activeren van verwaarloosde gebouwen en buurten. Hiermee levert ERED een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van Egeria. ERED werkt voor eigen rekening en risico en verkoopt de objecten aan institutionele of individuele beleggers of aan particulieren.

Investeringscriteria van ERED

Egeria Real Estate Development is altijd geïnteresseerd in investeringskansen, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

Locaties in de binnenstad van grote Nederlandse steden met een bovengemiddeld economisch en demografisch toekomstperspectief

Verouderd en/of (gedeeltelijk) leegstaand vastgoed met een gewogen gemiddelde resterende huurtermijn (WALL) van maximaal 3-5 jaar

Projecten met een opportunistisch karakter en potentieel voor (her)ontwikkeling

Oppervlakte van minstens 10.000 m² en/of potentieel voor het realiseren van minstens 250 woningen

Investeringen met volledig eigen vermogen of beperkte externe financiering

Projecten