ERED viert 5-jarig bestaan

 

Onze aanpak

Egeria Real Estate Development (ERED) houdt zich bezig met de (her)ontwikkeling van vastgoed op verschillende locaties in Nederland. Tot op heden is circa € 250 miljoen kapitaal geïnvesteerd. Sinds de oprichting in 2015 ligt de belangrijkste focus van ERED op complexe projecten in binnensteden, waarbij leegstaande kantoorgebouwen worden omgebouwd tot woningen.

Het onderliggende principe van de projecten van ERED is dat niet alleen de belangen van de investeerders, maar ook het algemeen belang wordt gediend. Dit vertaalt zich in het ontwikkelen van hoogwaardige woningen in leefbare wijken en het weer activeren van verwaarloosde gebouwen en buurten. Hiermee levert ERED een bijdrage aan de duurzaamheidsambities van Egeria. ERED werkt voor eigen rekening en risico en verkoopt de objecten aan institutionele of individuele beleggers of aan particulieren.

Investeringscriteria van ERED

Egeria Real Estate Development is altijd geïnteresseerd in investeringskansen, mits deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

Focus op (middel)grote steden in Nederland (Randstedelijk gebied) met een aantrekkelijk economisch en demografisch perspectief

Opportunistische projecten met potentieel voor (her)ontwikkeling (sloop + herbouw)

Binnen loopafstand (<1 km) van station of halte openbaar vervoer

Minimale perceelgrootte van 3.500 m2 met of zonder verouderde en/of (geheel of gedeeltelijk) leegstaande objecten met een gewogen gemiddelde resterende huurtermijn (WALL) van 3 jaar of minder

Potentieel volume (1)

Potentieel volume > 15.000 m2 bruto vloeroppervlakte en/of ontwikkelingspotentieel voor meer dan 200 appartementen

Ticketgrootte per propositie tot 10 miljoen euro.

Projecten