United Painting

In juli 2019 is Egeriado een samenwerking van 2 jaar (2019-2021) aangegaan in het ondersteunen van United Painting met een Pan-Europees project binnen de United Painting Academy. In 2022 hebben wij de samenwerking met nog een jaar verlengd ten behoeve van de doorontwikkeling van hun Design Tool.

United painting website 2048x611

ORGANISATIE

United Painting is al 16 jaar succesvol in het wereldwijd opzetten van kunstprojecten in kwetsbare gebieden met als doel om duurzame sociale en economische zelfredzaamheid te realiseren. Een zorgvuldige studie van de lokale omstandigheden, nauwe en respectvolle samenwerking met bewoners en organisaties/instanties ter plaatse en deskundige begeleiding zijn cruciaal voor hun projecten. Kunst wordt ingezet als stimulans, een injectie, waardoor er beweging ontstaat en een mentaliteitsverandering teweeg wordt gebracht: de buurt krijgt een gezicht en daarmee de bewoners een stem. Demoralisatie en negativiteit maken plaats voor hoop en optimisme. Concrete verbeteringen voor, in en vàn de buurt – ook op de lange termijn.

 

RESULTAAT

In 2021-2022 is er een groot project geweest in samenwerking met en op het Centraal Station in Amsterdam. In dit project is de ontwerpstap geïnnoveerd naar een digitale tool wat co-creatie met de deelnemers daadwerkelijk mogelijk maakt. Co-creatie is altijd één van United Painting’s drijfveren geweest, omdat het de deelnemer op deze manier actief betrekt bij het ‘eigen’ maken van de plek.

Na de succesvolle start van de tool bij het CS is de volgende stap om nader onderzoek te verrichten, de tool door te ontwikkelen en deze gelijktijdig te testen bij minimaal 3 projecten. Deze projecten zullen bij verschillende AZCs in Nederland worden opgezet in samenwerking met stichting Movement on the Ground. Daarna kan de tool worden uitgerold in kampen in Europa.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan United Painting de design tool door ontwikkelen, testen bij minimaal 3 projecten, en daarna uit te rollen in alle projecten.