Studiezalen

In juni 2022 is Egeriado een samenwerking van 3 jaar aangegaan in het ondersteunen van stichting Studiezalen met de uitbouw van hun ‘Digitaal LifeCoachingsplatform’.

Studiezalen 2048x611

ORGANISATIE

Studiezalen zet zich al tien jaar in voor het verbeteren van kansengelijkheid van kinderen, jongeren en gezinnen uit achtergestelde wijken. Zij zijn actief in de meest kwetsbare wijken van Amsterdam en Zaandam, waar grootstedelijke problematiek speelt zoals taal- en onderwijsachterstanden, armoede, wijkgebonden uitsluiting en vroegtijdige schooluitval. Zij hanteren een integrale manier van werken waarbij ze naar verschillende leefgebieden kijken en op al deze vlakken iets proberen te betekenen. Dit doen ze door intensieve begeleiding op onderwijskundig èn persoonlijk vlak, via huiswerkbegeleiding, LifeCoaching en talentontwikkeling.

Studiezalen kampt met wachtlijsten in Amsterdam en andere gemeenten in Nederland zoals Heerlen, Rotterdam, Almere en Den-Haag hebben reeds gevraagd om het Studiezalen concept in hun regio uit te rollen. Er is een sterke landelijke vraag en behoefte aan de Studiezalen methodiek, en het bevestigt de missie om op te schalen. Met de uitbouw van het digitaal LifeCoachingsplatform kan er aan deze vraag worden voldaan.

 

RESULTAAT

Het digitale LifeCoachingsplatform is een leerlingvolgsysteem, dat precies wordt ontworpen om aan te sluiten op de Studiezalen werkwijze, waarin zowel kwantitatieve en kwalitatieve dataverzameling, het werken volgens hun bewezen effectieve methodiek en het gemakkelijk genereren van rapportages mogelijk wordt gemaakt. De ontwikkeling van het LifeCoachingsplatform is noodzakelijk om zowel op schaal als op kwaliteit nog meer te kunnen bereiken en een nog grotere impact te maken. Het LifeCoachingsplatform is de tool waardoor het mogelijk wordt om andere partijen volgens deze methodiek te laten werken en de kwaliteitscontrole te handhaven.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Studiezalen het ‘Digitaal LifeCoachingsplatform’ verder uitbouwen, kan er nog meer gestuurd worden op kwalitatieve en kwantitatieve impact en kan er worden uitgebreid naar meer gemeenten in Nederland.