Stadslab

In oktober 2021 is Egeriado een samenwerking van 3 jaar aangegaan in het ondersteunen van stichting Stadslab met het uitbreiden van het Stadslab-programma.

Stadslab website 2048x619

ORGANISATIE

Stadslab is opgericht om jongeren gelijke democratische kansen te bieden en de democratische rechtsstaat te versterken door goed burgerschapsonderwijs. Stadslab maakt verschil door samen met docenten evidence informed lesprogramma’s op maat te ontwerpen en ontwikkelen én een plek te creëren tússen scholen om van elkaar te leren. Leerlingen onderzoeken wie zij zijn, wat zij belangrijk vinden en welke verschillen en overeenkomsten er bestaan tussen hen en hun stadsgenoten. Ze oefenen met democratische kennis en vaardigheden en geven een eigen invulling aan de waarden onder onze democratische rechtsstaat. Democratisch vaardige leerlingen maken verschil in hun buurt, stad en land. Leerlingen die uitgroeien tot autonome en kritische burgers met oog voor het algemeen belang en die kansengelijkheid beschermen. ‘Modern burgerschapsonderwijs als onmisbaar fundament voor een vrij, sociaal en weerbaar land.’

 

RESULTAAT

Stichting Stadslab heeft een lesprogramma ontworpen en samen met docenten op Amsterdamse scholen getest in de praktijk en na evaluatie verbeterd, met als leerdoel: leren over, toepassen van en oefenen met democratische kennis, -vaardigheden en -houdingen. Ook ontmoeten leerlingen van deelnemende scholen elkaar, werken ze samen aan opdrachten en maken inzichtelijk dat hetgeen hen bindt groter is dan hetgeen hen scheidt. Maar ook dat conflict bij democratie hoort, en dat je op verschillende democratische manieren verschil kunt maken op onderwerpen die je belangrijk vindt voor jezelf of anderen.

Het programma wordt door Stadslab met de school aangepast aan de specifieke wensen en omstandigheden van de betreffende school en er wordt ondersteuning geboden bij de implementatie van het programma met als doel: dat de school na 1 tot 5 jaar het programma zelfstandig kan voortzetten en verder ontwikkelen. Stadslab wil de ervaringen en inzichten die tot nu zijn vergaard, gebruiken als input voor de ontwikkeling van een handboek, en trainings- en begeleidingsprogramma voor docenten.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan stichting Stadslab in 3 jaar de overdraagbaarheid van het Stadslab-programma versnellen en de impact vergroten, door: 1. tijd te verkorten dat Stadslab nodig is op een school om zelfstandig het programma te realiseren/ voor te zetten; 2. het programma waar mogelijk landelijk opschalen.