Special Olympics

In oktober 2019 is Egeriado een samenwerking van 3 jaar (2019-2022) aangegaan in het ondersteunen van Special Olympics voor de ontwikkeling en inzet van de ‘Scoor je PR’-app.

Specialolympics

ORGANISATIE

Special Olympics is dé sportorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking met als missie: gedurende het hele jaar sport voor mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren, zodat zij continue de kans krijgen om zich te ontwikkelen, plezier te beleven, moed te tonen en dit te delen met hun naasten. Ze biedt programma’s aan die verder gaan dan sport en zorgen voor sociale contacten en verbetering van de gezondheid. Zo ontstaat er meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid, en creëren ze een positieve beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking als volwaardige burgers van onze samenleving.

 

RESULTAAT

Mensen met een verstandelijke beperking hebben, zo blijkt uit onderzoek, vaak slecht toegang tot goede gezondheidszorg. Zij zijn vaker dan gemiddeld slachtoffer van verkeerde diagnoses, van slechte voorlichting en van het feit dat gezondheidsproblemen niet of te laat herkend worden. Grootste oorzaak is echter niet de beperking, maar een inactieve en ongezonde leefstijl én slechte signalering en diagnoses in de gezondheidszorg. Om een slag maken, om de fitheid en gezondheid op lange termijn te bevorderen, moet er digitaal een nieuw programma komen: Een Healthy Athletes programma ondersteunt door een ‘Scoor je PR’-app. Deze app zal in eerste instantie gelanceerd worden bij Special Olympics sporters en trainers, zodat deze een jaar lang kan worden getest, om vervolgens landelijk uit te rollen. Met de potentie om het ook in andere landen uit te rollen. De app is laagdrempelig, uitdagend en stimuleert de doelgroep. Tevens verstrekt de app data op basis waarvan ouders, verzorgers en huisartsen gezondheidsproblemen beter kunnen signaleren en diagnostisering.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Special Olympics deze ‘Scoor je PR’-app ontwikkelen, bouwen en uitrollen. Met het Healthy Athletes programma en bijbehorende app wordt een structureel actievere en gezondere leefstijl gestimuleerd, wat een enorme boost geeft aan de zeer nodige signalering en diagnostisering. Zodat ook de deskundigheid bij familie en in de gezondheidszorg wordt bevordert.