ONSbank

In 2023 is Egeriado een samenwerking van 2 jaar aangegaan in het ondersteunen van Stichting ONSbank met de opschaling en versterking van het ONSbank-programma.

Onsbank web 2048x611

ORGANISATIE

Stichting ONSbank streeft naar een meer menselijke omgang met jongeren die met schulden worstelen. De visie is dat schulden alleen duurzaam opgelost worden als ook de identiteit en het gevoel voor eigenwaarde van de jongeren wordt versterkt. Daarnaast betrekt ONSbank de schuldeisende partijen actief bij de oplossing van de schuldenproblematiek, met als doel een verandering in het financiële systeem. ONSbank helpt jongeren met een innovatief traject van 24 weken, dat kosteloos is voor de deelnemer.

Het ONSbank-traject geeft jongeren met schulden de mogelijkheid om weer grip op hun financiële en persoonlijke situatie te krijgen.

Samen met een persoonlijke schuldrustcoach pakt de deelnemer het financiële deel aan en wordt er schuldrust gecreëerd. De jongeren kunnen zo zonder de acute stress van hun schulden in groepsverband aan de slag tijdens het creatieve workshop-programma. Hierin wordt gewerkt aan de persoonlijke ontwikkeling. Het doel van dit programma is om de jongeren weer op ‘aan’ te zetten zodat zij daadwerkelijk de energie en motivatie hebben om hun schulden aan te kunnen pakken.

 

RESULTAAT

Voor opschaling en versterking van de huidige activiteiten zijn een aantal elementen van belang. Met deze donatie kan structureel gewerkt worden aan 1) het vergroten van de poule van schuldrustcoaches (allen vrijwillige creditmanagers), 2) meer deelnemers d.m.v. gerichte werving van jongeren, en 3) het automatiseren van de werkprocessen. Door deze drie elementen effectief in te richten ontstaat voor ONSbank een enorm vliegwieleffect. De trajecten kunnen efficiënter worden uitgevoerd, terwijl de persoonlijke aandacht voor jongeren behouden blijft bij verdere groei. En er kan gerichte impactmeting worden gedaan: automatisering van de werkprocessen maakt het optimaliseren van dataverzameling mogelijk, zodat de impact van de methodiek nog beter kan worden gemonitord en aangetoond.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Stichting ONSbank de huidige organisatie in Rotterdam en Amsterdam verstevigen, om vanuit deze stevige basis te voldoen aan de groeiende vraag naar hun programma in andere steden in Nederland.