Hij is betrokken bij nieuwe investeringsmogelijkheden en desinvesteringen en bij verschillende portefeuillebedrijven, waaronder momenteel Goodlife Foods en Fletcher Hotels.

Voor zijn start bij Egeria heeft Sander stages gedaan bij het M&A team van NIBC en het actuariële team van PWC. Sander heeft een mastertitel in Financial Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sander krijgt energie van het opbouwen van een relatie met ondernemende managementteams in verschillende industrieën, door echt samen te werken om een onderneming elke dag weer een stapje beter te maken.