Voordat Marierose bij Egeria begon werkte zij als advocaat bij Clifford Chance en later Jones Day in Amsterdam.

Als advocaat heeft Marierose zich gespecialiseerd op het gebied van beleggingsfondsen en vermogensbeheer en adviseerde zij onder andere fondsmanagers bij het opzetten, de fundraising en (juridische) operationele aspecten van alternatieve beleggingsfondsen. Marierose heeft belastingrecht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.

Het werken in een dynamische en groeiende organisatie en de mentaliteit en gedrevenheid van het team spreekt Marierose het meeste aan bij Egeria.

In Nederland is Marierose advocaat in dienstbetrekking/advocaat (zonder derdengeldenrekening, hetgeen betekent dat zij als advocaat uitsluitend in dienst is van Egeria in de zin van artikel 5.9 (g) van de Verordening op de advocatuur (Voda). Zij is ingeschreven in het Nederlands Advocatenregister met als algemene rechtspraktijk ondernemingsrecht, hetgeen inhoudt dat zij per kalenderjaar tien opleidingspunten dient te behalen op het gebied van de algemene rechtspraktijk in overeenstemming met de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde normen.