Straatboer

In 2024 is Egeriado een samenwerking van 3 jaar aangegaan met stichting Straatboer om hun ‘Straatboer Make-over’ project door te ontwikkelen en verder uit te rollen in Nederland.

Straatboer header 1 2048x611
    • Jaar van investering
    • 2024
    • Omzet
    • Straatboer

ORGANISATIE

Stichting Straatboer, opgericht in 2019, focust zich op het sociaal & circulair vergroenen van versteende voortuinen van sociale huurwoningen. Straatboer gaat voor sociaal vergroenen waardoor ze meervoudig waarde creëren dan bij de standaard ‘anonieme’ manier van vergroening. Ze maken samen met bewoners de leefomgeving groener, betrekken buren (sociale cohesie) en maken bewoners bewust over biodiversiteit en klimaatadaptatie (mentaliteitsverandering). Zij maken hierbij uitsluitend gebruik van tweedehands planten (circulair) en voorkomen zo dat overtollig plantgoed wordt vernietigd. Deze persoonlijke, out-of-the-box en circulaire aanpak maakt de ‘Straatboer Make-over’ zo krachtig.

 

RESULTAAT

Na een succesvolle pilot in 2022 van 15 tuinen, realiseerden ze in 2023 90 tuinen en starten ze tevens twee pilots met twee nieuwe woningcorporaties. De missie is om in iedere stad in Nederland een lokale Straatboer op te leiden die Make-overs kan uitvoeren. Het doel is om na 3 jaar in ten minste 10 andere Nederlandse steden actief te zijn, zodat Make-overs kunnen bijdragen aan meer verbinding in de wijken/contact met buren, prettigere leefomgeving voor sociale huurders en het herstel van biodiversiteit.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Stichting Straatboer de landelijke uitrol van de Straatboer Make-over realiseren door het ontwikkelen van een opleiding voor Straatboeren, het opzetten van een bewonersparticipatie programma, en het opzetten van een TweedePlants deelplatform.