Stichting Leerkracht

In juli 2018 is Egeriado een samenwerking van 2 jaar (2018-2020) aangegaan in het ondersteunen van twee specifieke projecten binnen Stichting leerKRACHT. In 2020 hebben wij de samenwerking met nog twee jaar verlengd.

ORGANISATIE

Stichting leerKRACHT is in 2012 opgericht met het doel om op een structurele manier de kansenongelijkheid in Nederland aan te pakken en het hele onderwijs duurzaam beter te maken, door scholen te helpen met het creëren van een verbetercultuur. Hun aanpak zet leraren in hun kracht en creëert kansen voor alle leerlingen. De leerKRACHT aanpak is een doordacht programma met o.a. de volgende leerKRACHT-instrumenten: de bordsessie, gezamenlijk lesontwerp, lesbezoek en feedback, en het inhoudelijk betrekken van leerlingen.

 

RESULTAAT

Het effect van LeerKRACHT is dat leraren meer plezier hebben in hun werk en minder werkdruk ervaren. Leerlingen voelen zich meer betrokken en hebben meer leerplezier. En het onderwijs op school wordt beter.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Stichting leerKRACHT haar methode grootschalig uitrollen zodat in 2022 20% van alle scholen in Nederland kunnen meedoen, wordt de impact op scholen vergroot en door het digitaliseren van materiaal kan leerKRACHT ook na 2022 de beschikbaarheid van haar aanpak voor alle Nederlandse scholen garanderen.