Petje af

In oktober 2020 is Egeriado een samenwerking van 3 jaar aangegaan in het ondersteunen van Petje af met het uitbreiden van de landelijke dekking van het Petje af-programma.

Petjeaf website cover

ORGANISATIE

Het doel van Petje af is een samenleving waarin alle kinderen gelijke kansen krijgen hun talenten te ontdekken én in te zetten voor de toekomst. Bij Petje af ontdekken nieuwsgierige kinderen (10 t/m 14 jaar), die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken, op zondag de wereld. Met het Petje af-programma verkrijgen ze inzicht in hun drijfveren, interesses, talenten en mogelijkheden. De activiteiten dragen bij aan het beantwoorden van vragen als: waar ben ik goed in? (kwaliteiten), wat vind ik interessant? (drijfveren), wat is er te doen in de wereld? (exploratie), hoe kom ik daar? (loopbaansturing), en wie helpt mij daarbij? (netwerk). Het Petje af-programma draagt bij aan een beter welzijn en doorbreken van de negatieve spiraal voor deze kinderen en hun gezin.

 

RESULTAAT

Het Petje af-programma bestaat uit totaal 30 zondagen. 28 zondagen worden verdeeld over 7 themablokken van 4 weken. Ieder themablok staat in het teken van een beroep/werkveld. De kinderen krijgen les van gastdocenten die de beroepen uitoefenen en ze ervaren de beroepen ook in de praktijk door samen met de gastdocent het werkveld te ontdekken. Iedere 3e zondag van het blok maken de kinderen creatieve presentaties voor hun familie. En er zijn 2 zondagen voor talent-gesprekken waarbij kinderen en hun ouders met een coach dieper ingaan op de ontwikkeling en persoonlijke leerdoelen van het kind. Met deze donatie kan Petje af structureel meer nieuwe kindplaatsen realiseren door het uitbreiden van bestaande lokale besturen met meer groepen. Wordt hun landelijk netwerk en samenwerkingen vergroot en kan er (nog) meer worden ingezet op onderlinge kennisdeling en het opzetten van een digitale kennisbank.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Petje in 3 jaar het Petje af-programma structureel uitbreiden en significant meer kindplaatsen realiseren.