Jong Ondernemen

In februari 2020 is Egeriado een samenwerking van 1 jaar aangegaan in het ondersteunen van Jong Ondernemen met het door-ontwikkelen en vergroten van het bereik van hun programma ‘Pop-Up Store’.

Jongondernemen

ORGANISATIE

Jong Ondernemen wil alle jongeren de kans geven een ondernemende houding te ontwikkelen. Zij willen hen uitdagen om ondernemende vaardigheden aan te leren, hen motiveren om talenten te ontdekken en hen inspireren om hun eigen toekomst te bepalen. Jong Ondernemen biedt ondernemerschapsprogramma’s aan van basisschool tot universiteit. 65% van de jongeren zal straks werken in banen die nu nog niet bestaan, terwijl ons onderwijssysteem voor een groot deel nog steeds hetzelfde is als tientallen jaren geleden. Het gat tussen onderwijs en de arbeidsvraag van het bedrijfsleven wordt daardoor steeds groter. We kunnen niet beïnvloeden wat de banen van de toekomst zullen zijn, maar we kunnen wel beïnvloeden wat de vaardigheden zijn die we jongeren leren tijdens hun schooltijd. En dit is precies wat Jong Ondernemen doet.

 

RESULTAAT

Pop-Up Store is een programma voor groep 7/8 waarin leerlingen in 4 dagdelen hun eigen bedrijf runnen. Ze ontdekken de basisbeginselen van het bedrijfsleven en ondernemerschap en ontwikkelen zelfkennis. De leerlingen vormen teams en met fictief startkapitaal kopen ze grondstoffen in, waarmee ze eindproducten maken. Die verkopen ze op een afsluitende verkoopdag. Op basis van grondige evaluaties wordt de Pop-Up Store doorontwikkeld om het programma nog beter aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers. Er komt meer focus op duurzaamheid, zichtbaarheid en begeleiding. Onderzoek van de UvA toont aan dat kinderen die meedoen aan de Pop-Up Store meer zelfvertrouwen hebben, meer risico’s durven te nemen, prestatiegerichter en pro-actiever zijn en meer creativiteit en doorzettingsvermogen hebben.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Jong Ondernemen het concept van de ‘Pop-Up Store’ door-ontwikkelen en het bereik op scholen vergroten.