Foam

In mei 2019 is Egeriado een samenwerking van 2 jaar (2019-2021) aangegaan in het ondersteunen van Foam met hun ‘Intergenerationeel fotografie-project voor derdejaars vmbo-leerlingen Zorg en Welzijn’. Foam en Egeriado hopen hiermee meer interesse en waardering onder toekomstige professionals te creëren voor deze beroepssector.

Blikopbijlmer3

ORGANISATIE

Foam is een Amsterdams museum dat jonge, getalenteerde fotografen scout, presenteert en stimuleert in hun carrière. Met verrassende en relevante projecten speelt Foam in op ontwikkelingen binnen de maatschappij in binnen- en buitenland. Fotografie bepaalt in hoge mate hoe mensen een beeld vormen, van elkaar, van zichzelf en van de wereld waarin zij leven. Foam heeft meerdere projecten geïnitieerd die verbinding leggen tussen verschillende bevolkingsgroepen of generaties om te zorgen dat er interactie ontstaat die anders niet plaatsvindt.

 

RESULTAAT

Sinds 2017 werken Foam en Open Schoolgemeenschap Bijlmer aan het lesprogramma Blik op Bijlmer waarin 3e vmbo-leerlingen Zorg en Welzijn, binnen de lesmodule Ouderenzorg, in de praktijk kennis maken met ouderen in de omgeving van de school. Het brengt twee generaties dichter bij elkaar en leert jongeren op een persoonlijke wijze wat ouderenzorg kan betekenen en hoe cultuur daarin een middel kan zijn. Ook leren ze reflecteren op hun eigen leven en toekomst. Aan het eind maakt de leerling voor ‘zijn’ oudere een persoonlijk ‘Levensboek’ dat tijdens een feestelijke slotbijeenkomst wordt overhandigd aan de ouderen. Zorginstellingen achten het ook van grote waarde, omdat deze jongeren de werknemers van de toekomst zijn.

 

SAMENWERKING

Met de steun van Egeriado kan Foam de bestaande methode toetsen op een tweede school, wordt er onderzocht wat de impact van het project is, wordt de methodiek structureel uitgewerkt en trainingsmodules opgesteld. Aan het einde van het traject vindt er een expertmeeting plaats. De uiteindelijke ambitie van het project is om vmbo-scholen in Nederland een methodiek te bieden die zij zelfstandig kunnen uitvoeren.