Bouwen van high performance teams

Onze kijk op Human Capital

  • Industry: Human Capital

Eén briljant idee kan de wereld veranderen en teamwerk kan bergen verzetten. Daarom vinden we werving én behoud van getalenteerde professionals en ervaren executives een serieuze zaak. We willen deze professionals en executives de steun en zorg geven die zij nodig hebben om uit te blinken in hun dagelijkse werk. We bouwen sterke leiderschapsteams en optimaal presterende ondernemingen met behulp van teamtraining, persoonlijke begeleiding en toegang tot een netwerk van ondernemers en managers van huidige en voormalige portefeuillebedrijven. Bovendien zijn onze investeringen altijd gebaseerd op een groeistrategie. Dit impliceert dat een bedrijfscultuur moet openstaan voor verandering en transformatie.

Human Capital: het minst tastbare maar wel het cruciale onderdeel van waardecreatie. We willen u graag inzicht geven in onze kijk op Human Capital.

Human Capital volgens Egeria

Sterk leiderschap

Samenwerken met investeringsmaatschappijen is iets waar sommige ondernemers tegenop zien: er staat vaak veel op het spel en de prestatiedruk neemt toe. Omdat wij de afgelopen 23 jaar hebben samengewerkt met tientallen ondernemers, weten wij wat voor effect een dergelijke samenwerking kan hebben op ondernemers en hun managementteams. Daarom besteden wij in de eerste jaren van onze samenwerking veel aandacht aan de manier waarop de managementteams samenwerken, zowel binnen de teams als met ons investeringsteam.

Allerbelangrijkst is het combineren van verstand en gevoel. Dat klinkt eenvoudig, maar we zijn actief in een branche waar het voornamelijk draait om rationaliteit. Niettemin zijn we mensen met gevoelens, wensen en tekortkomingen die nu eenmaal niet altijd rationeel zijn.

Bij Egeria hebben we ook oog voor de druk die de hedendaagse werkomgeving met zich meebrengt. Binnen Egeria willen we ondernemers en managementteams helpen om zowel in hun teamwerk als in hun individuele beroepsleven effectief, efficiënt en evenwichtig te zijn.

Een van de voordelen van samenwerken met Egeria is dat managementteams dankzij regelmatige contacten met andere ondernemers en managementteams kunnen putten uit een reservoir aan kennis en ervaring. Veel van de uitdagingen waarmee ondernemingen worden geconfronteerd zijn beslist niet nieuw, dus er kan veel worden geleerd van het Egeria-netwerk van ondernemers, managers en non-executives. Een voorbeeld van onze netwerkactiviteiten is het jaarlijkse tweedaagse evenement op Mallorca met alle managementteams en non-executives. Dit evenement is bedoeld om een persoonlijke band te creëren, uitdagingen te delen en samen te ontspannen. Ook zijn er thema-events voor kennisuitwisseling die zijn gefocust op ESG, operational excellence en commerciële slagkracht. Maar ook tijdens de reguliere bedrijfsvoering kan er behoefte bestaan aan individuele begeleiding. Onze in-house Human Capital Director, Kasper Pruijsen, biedt hands-on ondersteuning aan management teams die omgaan met verschillende human capital zaken.

Ondersteuning van ondernemingen

De ondersteuning van de ontwikkeling van ondernemingen is maatwerk, en wij kunnen daarbij bogen op meer dan twintig jaar ervaring met allerlei soorten bedrijven en mensen. Wanneer met de juiste mensen de juiste dingen worden gedaan, volgen de resultaten vanzelf.

Onze expertise bestaat onder meer uit:

  • Opvolgingsplanning: soms komt er tijdens onze investeringsperiode verandering in de rol en dagelijkse betrokkenheid van ondernemers, families of andere belangrijke personen. We zorgen ervoor dat de onderneming klaar is om verder te gaan, met en zonder de mensen die vandaag de leiding hebben.
  • Werving van talent en toevoeging van nieuwe capaciteiten voor het bedrijf: we zorgen ervoor dat de onderneming op een duurzame manier kan groeien.
  • Transformatie en/of reorganisatie: soms een noodzakelijk kwaad, maar wij beschikken over de expertise om een transformatie of reorganisatie uit te voeren met oog voor het langetermijnbelang van de onderneming.
  • Talent binnen het bedrijf houden met behulp van een actieve aanpak van studie en persoonlijke ontwikkeling
  • Bestuursstructuur in een nieuwe aandeelhoudersopzet: bijvoorbeeld het aanstellen van een raad van commissarissen of een raad van advies met doorgewinterde sectorprofessionals als klankbord voor het managementteam.

Voorbeelden van middelen die wij gebruiken om relaties in ons netwerk op te nemen: het vermogen om als schakel te fungeren in de ondoorzichtige wereld van headhunters en recruiters, ervaring met programma’s voor studie en persoonlijke ontwikkeling en beste werkmethoden op het gebied van evaluatie- en incentiveringstructuren.

DNA & Bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur is de unieke verzameling waarden, overtuigingen en gedragingen binnen een onderneming. De volgende groeifase gaat hand in hand met nieuwe ideeën, nieuwe vaardigheden, een andere mentaliteit en onvermijdelijke veranderingen. En dit gaat vaak gepaard met onzekerheid en angst. We geloven sterk in behoud van het DNA van de onderneming door te focussen op behoud van de onderdelen van de bedrijfscultuur die het verschil maken, en we vinden groei van cruciaal belang. Dit vereist leiderschap, transparantie en het vermogen om een langetermijnvisie te vertalen naar kleine, concrete en specifieke initiatieven. Egeria ondersteunt managementteams hierbij met een voortdurende dialoog, en kan zo nodig helpen bij het vinden van de juiste externe ondersteuning.

Wilt u meer informatie?