Binnen Egeria is Raphaël betrokken bij diverse investerings- en desinvesteringsprocessen en de portfoliobedrijven ilionx, Nooteboom en Clondalkin.

Voor zijn start bij Egeria heeft Raphaël stage gelopen bij Egeria in 2018. Raphaël heeft een masterdiploma in Finance & Investments van de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit. Daarnaast heeft hij een bachelordiploma in Economics and Finance van de Universiteit van Amsterdam, als onderdeel waarvan hij ook studeerde aan de Universiteit van Hong Kong. Hij haalt plezier uit het realiseren van langetermijnimpact in nauwe samenwerking met managementteams en ondernemers.