Binnen Egeria werkt hij nauw samen met het investeringsteam, de Finance Manager en CFO om alle interne en externe rapportages te verzorgen. Verder werkt hij mee aan de implementatie van verschillende projecten om processen efficiënter te laten verlopen.

Voordat Hans-Peter bij Egeria kwam, werkte hij voor ABN AMRO als Data Analist in een bankbreed project waarvan het doel was om kosten te besparen en data voor interne en externe rapportages efficiënter te verwerken. Het was onder andere zijn verantwoordelijkheid om analyses te doen op verschillende rapportagedatastromen en specificaties te creëren voor ontwikkelaars, waardoor alle benodigde data aanwezig was die vereist wordt door de toezichthouder en andere aandeelhouders zoals Finance en Risk.

Daarvoor werkte hij bij de Rabobank waar hij verantwoordelijk was voor een externe rapportage in het Financial Capital team en in het Management Accounting team waar hij wereldwijde managementinformatie analyseerde en rapporteerde, nieuwe inzichten creëerde en zo waarde toevoegde voor de business.