Corporate responsibility

Egeria is actief in het hart van de samenleving en gelooft dat het creëren van waarde meer omvat dan alleen het behalen van financiële resultaten.

Egeria heeft een duidelijk beleid geformuleerd ten aanzien van Environment, Social and Governance (ESG). Daarnaast zijn we in 2018 van start gegaan met een ambitieus corporate giving-programma onder de naam Egeria Do.

Egeriado

Omdat we weten dat we met een kleine stap al een enorme positieve impact kunnen hebben op iemand anders, hebben we in 2018 Egeria Do opgericht. Egeria Do is een programma voor corporate giving, waarmee we veelbelovende projecten helpen een stap vooruit te zetten en het onmogelijke mogelijk te maken. Hierbij geloven we, net zoals bij onze investeringen, in de kracht van goed beheer, duurzame groei en de moed om samen ergens aan te bouwen. Als u meer wilt weten over Egeria Do of als u een aanvraag wilt indienen, kunt u onze speciale website bezoeken.

Beleid voor Environmental, Social and Governance (ESG)

Egeria gelooft in verantwoord en ethisch investeren. De duurzaamheidswaarden (bijvoorbeeld op het gebied van energieverbruik, klimaat, grondstoffen, gezondheid, veiligheid, ondernemingsbestuur en compliance met wet- en regelgeving) gelden voor Egeria zelf, maar worden ook meegewogen bij de selectie en het beheer van portefeuillebedrijven. Hierbij leggen we de nadruk op de dimensies milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG). Deze dimensies zijn vervat in onze vijf ESG-doelstellingen:

1

Minimalisering van niet-afbreekbare en niet-recycleerbare afvalstoffen in bodem, lucht en water.

2

De zorg voor ecosystemen: ecologische verantwoorde werkwijzen en duurzaam beheer van natuurlijke bronnen.

3

Minder gebruik van schaarse grondstoffen: beperking van materiaalverbruik, recycling van grondstoffen en materialen en keuze voor producten met een langere levensduur.

4

Rechtvaardigheid: aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden van medewerkers.

5

Registratie en verslaglegging van belangrijke parameters en aspecten van duurzaamheid.

Daarnaast moedigen we onze portefeuillebedrijven aan om een eigen duurzaamheidsbeleid te formuleren. Dit beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgesteld met ondersteuning van externe experts.

Egeria was in 2017 de eerste winnaar van de NVP ESG Award, toegekend door de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) als erkenning voor onze niet aflatende inspanningen op ESG-gebied. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het fonds met het meest toonaangevende ESG-beleid.